Всички escape стаи събрани на едно място!

Перфектно престъпление

Vasileos Irakleiou 22, Солун, Гърция

За стаята

Изправени сте пред най-съвършеното престъпление в историята. Нито един от разследващите досега не е успял да открие следа, водеща до убиеца.

Всичко това говори за перфектното престъпление. Но вие сте най-известните детективи! Известени с решаването на най-трудните и необичайни престъпления в Европа. Вие поемате този случай, като разполагате с един час, за да го разрешите! Трябва да съберете всички улики и доказателства и да откриете оръжието на убийството. Ако не успеете да разрешите тази мистерия, убиецът ще се измъкне безнаказан.

 

  • КОД: 5287
  • Прегледи: 748

Оцени и коментирай